Home / page / Non Teaching Staff /

 

सि.नं. नाम थर पद मोबाइल नं.
हिमालय श्रेष्ठ लेखापाल ९८४७८४४०६७
अनिल थापा प्रशासनिक साहायक ९८४७८४३३९४
बिष्णु कुमारी शर्मा लाईब्रेरीयन ९८४७८४४९३२
आजाद प्रधान कम्प्यूटर अपरेटर ९८५११७८१०३
कृष्ण बहादुर कवर कार्यालय सहयोगी  
राज कुमार थापा कार्यालय सहयोगी