Home / post / एम.एड दोस्रो सेमेष्टर भर्ना सम्बन्धी सूचना /

यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यामा शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ को लागि स्नातकोत्तर (एम.एड) दोस्रो सेमेष्टरको भर्ना हुने अन्तिम मिति २०७६।०८।१५ गते सम्म भएको जानकारी गराउदछौ ।

नोटः स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेष्टरको कक्षा संचालन भैरहेको जानकारी गराउदछौ ।