Home / post / सूचना /

यस क्याम्पसमा स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका सम्पुर्ण बिधार्थीहरुले COVID-19 को कारण कक्षा संचालन हुन नसकेको हुदा त्रिभुवन बिश्व बिध्यालयको सुचना अनुसार यस क्याम्पसका बिधार्थीहरु यथाशीघ्र क्याम्पस को सम्पर्कमा आइ २०७७/०६/०१ गते बाट अनलाइन कक्षा Zoom meeting मार्फत जोडिन यस सुचना द्वारा जानकारी गराइन्छ ।
सम्पर्क नं. ९८४७८४४२४१, ९८४७९२२७३०, ९८४७८७८९७०, ९८६००१२४९१, ९८४१०५४२८२, ९८४७८४४२४०, ९८४११८५२२८, ९८५११७८१०३
नोट:- Zoom meeting
Zoom Meeting ID :- 773 075 9463
Password :- campus
Salyan Campus
Zoom meeting ID :- 907 766 8898
Password :- Nepal12345
Binod kumar Oli