Home / notices / Notices /

 
 • सूचना

  यस क्याम्पसमा स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका सम्पुर्ण बिधार्थीहरुले COVID-19 को कारण कक्षा संचालन हुन नसकेको हुदा त्रिभुवन बिश्व बिध्यालयको

   
 • सूचना ।

  उपरोक्त सम्बन्धमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तयारी एवं सतर्कता अबलम्बन गर्ने

   
 • विज्ञापन संशोधन गरिएको सूचना ।

  यस क्याम्पसको मिति २०७६।११।२९ मा प्रकाशित विज्ञापनमा प्राविधिक कारणले केहि विवरण छुट हुन गएकोले उक्त विज्ञापनमा छुट विवरण थप गरि उक्त

   
 • विज्ञापन प्रकाशित गरिएको सूचना ।

  यस क्याम्पसको संचालक समितिको मिति २०७६/११/२३ गेको निर्णय अनुसार यस क्याम्पसलाई तपसिल बमोजिम शिक्षकहरु आवश्यक परेकोले योग्यता पुगेका

   
 • भर्ना सम्बन्धि सूचना

  यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यानमा शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ को लागि स्नातक तह प्रथम बर्ष र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेष्टरमा अध्ययन गर्न

   
 • एम.एड दोस्रो सेमेष्टर भर्ना सम्बन्धी सूचना

  यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यामा शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ को लागि स्नातकोत्तर (एम.एड) दोस्रो सेमेष्टरको भर्ना हुने अन्तिम मिति २०७६।०८।१५

   
 • लेखापरीक्षक छनौट सम्बन्धि सूचना

  यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यानको आ.व २०७५।०७६ को लेखा परीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक छनौट गर्नु पर्ने भएकोले इन्छुक रजिष्टर्ड

   
 • भर्ना सम्बन्धि सूचना

  यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यानमा शैक्षिक सत्र २०७६।०७७ को लागि स्नातक तह प्रथम बर्षमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि भर्ना

   
 • सूचना सूचना सूचना

  यस सल्यान बहुमुखी क्याम्पस सल्यानमा पुराना सल्लाको काठ विक्रि गर्नु पर्ने भएकोले मिति २०७६।०४।२३ गते भित्र न्यूनतम मूल्य २००००।–